Categoriearchief: Peuters

Nieuws over en voor peuters.

Bestuursbericht: subsidie

Beste ouders,

Zoals u wellicht gelezen hebt, wordt de Taaltoekel subsidie vanaf schooljaar 2016-2017 stopgezet. Op de site van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (stichting NOB) vindt u een bericht van 3 november 2015 over het verwerpen van de ‘motie voor behoud subsidie Nederlands onderwijs in het buitenland’. Het stopzetten van de subisidie houdt in dat de Taaltoekel voor het huidige schooljaar ongeveer € 12.500 misloopt. Voor een kleine school als de Taaltoekel is dat een heel groot bedrag. De Taaltoekel wil haar goede onderwijs in een leerlingvriendelijke en stimulerende leeromgeving natuurlijk voortzetten. Daarom heeft het bestuur van de Taaltoekel verschillende fondsenwervingsopties bekeken om het subsidiegat op te vangen. Het bestuur heeft deze opties besproken en doorgerekend en geen van de opties lijkt passend en haalbaar om het subsidiegat op te vangen. Op dit moment wil het bestuur u op de hoogte brengen dat een allerlaatste optie waarschijnlijk tot de werkelijkheid gaat horen en dat is het verhogen van het lesgeld. Als ouders vanTaaltoekelleerlingen begrijpt het bestuur dat het verhogen van het lesgeld vragen oplevert en wij staan dan ook open om deze te beantwoorden. Mocht u een goed idee hebben om fondsen te werven om het subsidiegat te dichten, horen wij dat natuurlijk ook graag. U kunt uw vragen en ideeën sturen naar niekvanwees@hotmail.com.
Hartelijke groet,
Bestuur Taaltoekel.

Wie doet er mee met boeken boenen?

Gevraagd: een paar enthousiaste vaders en moeders die volgende week in de bieb van de Taaltoekel willen helpen met boeken schoonmaken. De boeken zijn stoffig en vies, en hebben ieder individueel een poetsbeurtje nodig. Zo hebben de kinderen er weer een jaar lang plezier van!

Wanneer : woensdag- en/of donderdagmiddag ( 19 en 20 augustus) van 13.30 tot….

Wie doet er mee? Bel Ineke : 09-29186250.

boeken boenen 1 boeken boenen 2

Aansprakelijkheidsverzekering

Beste ouders,

Dit bericht gaat over de aansprakelijkheidsverzekering. De Taaltoekel heeft via de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) een aansprakelijkheidsverzekering voor kinderen vanaf 2,5 jaar oud. Dat houdt in dat de school verzekerd is voor schade die kinderen vanaf 2,5 jaar oud aanrichten aan de schoolfaciliteiten en de bijbehorende materialen. De peutergroep begint echter bij 1,5 jaar oud. Voor deze kinderen geldt dat in geval van calamiteiten de school een beroep zal doen op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders zelf.

Mocht u hier vragen over hebben of advies willen hebben. Mail dan naar het bestuur van De Taaltoekel (detaaltoekel@gmail.com).