Categoriearchief: subsidie

Bestuursbericht: subsidie

Beste ouders,

Zoals u wellicht gelezen hebt, wordt de Taaltoekel subsidie vanaf schooljaar 2016-2017 stopgezet. Op de site van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (stichting NOB) vindt u een bericht van 3 november 2015 over het verwerpen van de ‘motie voor behoud subsidie Nederlands onderwijs in het buitenland’. Het stopzetten van de subisidie houdt in dat de Taaltoekel voor het huidige schooljaar ongeveer € 12.500 misloopt. Voor een kleine school als de Taaltoekel is dat een heel groot bedrag. De Taaltoekel wil haar goede onderwijs in een leerlingvriendelijke en stimulerende leeromgeving natuurlijk voortzetten. Daarom heeft het bestuur van de Taaltoekel verschillende fondsenwervingsopties bekeken om het subsidiegat op te vangen. Het bestuur heeft deze opties besproken en doorgerekend en geen van de opties lijkt passend en haalbaar om het subsidiegat op te vangen. Op dit moment wil het bestuur u op de hoogte brengen dat een allerlaatste optie waarschijnlijk tot de werkelijkheid gaat horen en dat is het verhogen van het lesgeld. Als ouders vanTaaltoekelleerlingen begrijpt het bestuur dat het verhogen van het lesgeld vragen oplevert en wij staan dan ook open om deze te beantwoorden. Mocht u een goed idee hebben om fondsen te werven om het subsidiegat te dichten, horen wij dat natuurlijk ook graag. U kunt uw vragen en ideeën sturen naar niekvanwees@hotmail.com.
Hartelijke groet,
Bestuur Taaltoekel.