Basis onderwijs

Hoe ziet het schooljaar van groep 3 eruit.

Wij werken met de prachtige dagschool lesmethode LIJN 3. Deze lesmethode bestaat uit 12 thema’s van 3 weken.   Natuurlijk moeten er keuzes gemaakt worden omdat onze lestijd beperkt is tot 35 lesweken van 2,5 uur. Lijn 3 stelt de letter centraal en leert kinderen écht lezen. En dat gaat verder dan alleen het herkennen van een woordbeeld. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters. Met prikkelende thema’s speelt Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken. Lijn 3 heeft diverse werkvormen voor samenwerkend leren. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting.

Door samen met uw kind het Taaltoekel-huiswerk te maken, krijgt u een idee van de aangeboden lesstof. Aanleren van de juiste klank gebeurt door deze koppeling. De n van naam. Spreekt u de n niet uit zoals bij het opnoemen van het alfabet [èn], maar zoals u die uitspreekt wanneer u het woord naam zegt [nnnn].

Niet alle kinderen vinden huiswerk leuk. En vaak lijkt er ook te weinig tijd in een week te zitten. Helemaal omdat uw kind op de internationale school waarschijnlijk ook huiswerk mee krijgt. Wij proberen het Nederlandse huiswerk zo leuk, nuttig en gericht mogelijk te maken. Wij werken uit leuke werkboekjes en ook de leesboeken nodigen uit tot kijken, doorbladeren en lezen.


Groep 4 tot en met 8 BO:

In groep 4 tot en met 8 wordt gewerkt met de methode Taalactief 3.

Per les worden vier onderdelen aangeboden: taal, spelling, woordenschat en begrijpend lezen.

Spelling en woordenschat sluiten aan bij de verschillende taalthema’s.

Elk thema wordt verspreid over 4 weken, waarbij elk thema wordt afgesloten met een taaltoets. Binnen elk thema vallen 6 spellingslessen (2 spellingslessen per week en les 5/6 is een herhaling van les 1 t/m 4). Na de 6 spellingslessen volgt een (controle)dictee. Woordenschat sluit af met een toets na telkens twee opeenvolgende thema’s. klapper3

Voor begrijpend lezen wordt de methode ‘Tekstverwerken’ gebruikt. Aangezien deze methode makkelijker is dan het citoniveau van begrijpend lezen, wordt naast ‘Tekstverwerken’ sinds kort ook ‘Nieuwsbegrip’ gebruikt. Dit sluit beter aan op het niveau waar de kinderen zouden moeten zijn op deze leeftijd en is actueel, aangezien het inspeelt op het huidige nieuws.

In groep 4 en 5 moeten de kinderen ook een boekbespreking houden. Ook wordt af en toe geoefend met het maken van een schrijfopdracht.

flower yellow


Groep 4 heeft de afgelopen weken binnen het thema ‘Het weer’ gewerkt. De kinderen hebben onder andere geleerd wat de vier seizoenen zijn, geoefend met de voorzetsels van plaats en tijd (door middel van een spelletje) en de kinderen hebben geoefend met het maken van een woordveld. Naast begrijpend lezen zijn we in groep 4 gestart met ‘Nieuwsbegrip’.

turtleIn groep 5 is gewerkt binnen het thema ‘ Dieren en planten’. Welke dieren kun je vinden in de dierentuin, welke op de kinderboerderij en welke dieren leven in het wild. De kinderen hebben onder andere geoefend met de trappen van vergelijking; ze hebben woorden geleerd met behulp van gradaties in sterkte van betekenis en ze hebben verschillende tegenstellingen geleerd. Ook in groep 5 zijn we gestart met ‘ Nieuwsbegrip’.