Peuters

De Taaltoekel biedt sinds 2006/2007 peuteronderwijs aan voor kinderen uit gezinnen binnen de Nederlands sprekende (Nederlanders en Belgen) gemeenschap.

poppenDe onderwijsdoelen worden via een Nederlandse methode Puk & Co. gestructureerd, met daarnaast een duidelijke eigen invulling, gebasseerd op de ervaringen door de jaren heen. Meertaligheid op onze school en ook bij de peuters is een belangrijk aandachtspunt, waarbij wij duidelijke adviezen geven naar ouders en gerichte activiteiten en leermaterialen aanbieden voor de kinderen.

De capaciteit van onze school, met de ruimte en de materialen die beschikbaar zijn kan maximaal 20 kinderen faciliteren op een ochtend.

Onderwijsdoelen

  • CreĆ«ren van een veilige leeromgeving voor kinderen vanaf 18 maanden
  • Activiteiten aanbieden gericht op het uitdagen van kinderen om hun Nederlandse taal te ontwikkelen
  • Een Nederlands pedagogisch klimaat creeeren waarbij sociale interactie veel aandacht krijgt
  • Positief benaderen en corrigeren van kinderen is een belangrijk aandachtspunt en daarop worden zowel leerkracht als assistenten geselecteerd
  • De Taaltoekel peutergroep is een lerende organisatie, waarbij er ruimte is voor groei, en aanpassingen gebasseerd op voortschrijdend inzicht
  • Bevorderen zelfredzaamheid van de kinderen (conflict hanteren, zindelijkheid, zelf eten, etc)

De methode bestaat uit 10 thema’s, dus iedere maand een nieuw thema zoals: ‘Wie ben ik?’, ‘Muziek’,’ Circus’,’ Eet Smakelijk’, etc.

Ook aan Sinterklaas en Koningsdag wordt aandacht besteedt.

Het dagelijks programma ziet er als volgt uit:

08:30 – 09:00 Inloop
09:00 – 09:15 Kring: gesprek & liedjes zingen
09:15 – 10:00 Begeleid spelen
10:00 – 10:30 Pauze: snack eten en drinken
10:30 – 11:00 Begeleid spelen
11:00 – 11:30 Knutselen
11:30 – 12:00 Vrij spelen
12:00 – 12:15 Gezamelijk opruimen
12:15 – 12:30 Kring: verhaaltje & liedjes zingen
12:30 Koekje eten & sap/ water drinken

 

 

 

 

 

 

In de peutergroep leren de kinderen spelenderwijs de Nederlandse taal en worden voorbereid op het onderwijs in groep 1