Inschrijven

Schoolgeld

Inschrijfgeld is éénmalig €50,-.

Het schoolgeld per peuterochtend is € 725,- per schooljaar.

Het schoolgeld per groep/klas is € 850,-  per schooljaar.

Het schoolgeld voor de NTC+ kleuterklas (3x per week) is €2.550,- per schooljaar.

Zie voor afspraken rondom het schoolgeld ons Huishoudelijk Reglement ter inzage op school.


Inschrijven

Inschrijven kan via het online inschrijf formulier via de links onder. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Eventueel kunt u ook de formulieren op school samen met de directrice invullen.

Het is voor onze school en de toelatingseis ontzettend belangrijk te begrijpen op welk niveau een kind functioneert in het Nederlands; is de taalachterstand op BO/VO meer dan 2 jaar, dan kunnen we kinderen niet automatisch toelaten. Van te voren willen we wat weten over het niveau van de leerlingen. Documenten van een vorige Nederlandse school worden dan overlegt om het niveau vast te kunnen stellen. Kunnen deze documenten om welke reden ook niet overlegt worden, dan moet er een afspraak gemaakt worden (met de directeur) om de kinderen eerst te ontmoeten. Eventueel moet er een instaptest worden gedaan.

Heeft u eerst nog vragen, neemt dan gerust via directie@detaaltoekel.nl

Voor het inschrijven van peuters, klik op inschrijven-peuters.

Voor het inschrijven voor basisonderwijs / voortgezetonderwijs, klik op inschrijven-BO/VO.