Inschrijven BO/VO

Velden met * zijn vereist.

Naam 1e ouder *

Naam 2e ouder

Naam kind *

Geboortedatum kind (jaar-maand-dag) *

Naam en leeftijd eventuele broers en zussen
1)
2)
3)

Contactpersonen voor noodgevallen *

Van leerlingen vanaf 2 en half jaar is een scan van ID bewijs nodig (paspoort). Deze kunt u uploaden (max. 2MB) of persoonlijk afgeven.

Adres (wijk)

Telefoonnummer 1 *

Telefoonnummer 2

email *

Verwachte verblijfsduur (maanden, 99=onbekend):

Bijzonderheden betreffende het kind of gezin
(bijv. medische bijzonderheden zoals allergieën, of het voorkomen van dyslexie in de familie)

Talen
Moeder spreekt in de thuissituatie tegen het kind:

Vader spreekt in de thuissituatie tegen het kind:

Niveau Nederlands van kind:
goedredelijkminimaal/geen

Niveau Engels van kind:
goedredelijkminimaal/geen

Niveau Amhaars van kind:
goedredelijkminimaal/geen

Eventueel andere taal

Informatie over de huidige dagschool van het kind
Naam/plaats school

Groep/Niveau

Instructietaal

Hoe functioneert het kind op de dagschool? (Zowel didactisch als in de sociale omgang)

Overige opmerkingen

Géén updates ontvangen van website (nieuwsbrief, etc.).
Géén foto's kind op De Taaltoekel website.
Géén foto's van kind delen in een gesloten circuit via Picasa webalbum.

Aanvinken indien u het  huishoudelijk-reglement-nov-2012 heeft gelezen en er mee akkoord gaat.