ToekelTeam

 

 

 

 

 

 

Directeur – Helma Hunink

portret15Mijn naam is Helma Hunink; ik woon sinds 12 januari 2014 voor de tweede keer in Addis Abeba . De eerste keer was van 1986 tot 1988. Ik kan u vertellen dat Addis sindsdien enorm veranderd is, onherkenbaar groter geworden. Alleen Meskel square (toen Revolution square) en de paleizen waren nog herkenbaar. Nu, na twee en een half jaar, ben ik aardig gewend in Addis.

Ik ben getrouwd met Rolf en wij hebben drie zonen, Ted 30 jaar ook werkzaam in New York, Ivo 27 jaar, werkend in Rotterdam en Stijn 24 jaar, studerend in Maastricht. Ik ben van oorsprong fysiotherapeute en heb tot 1 januari 2014 als teammanager in een revalidatiecentrum in Eindhoven gewerkt. De overgang van een meer dan fulltime baan naar geen baan was enorm. Ik ben bij de Taaltoekel in 2014 begonnen als administratief medewerker. In 2015 ben ik daarnaast gaan lesgeven aan groep 6/7, een enorm leuke ervaring!
Met ingang van schooljaar 2016-2017 ben ik met veelplezier en inzet directeur.

Mocht je meer willen weten over mij of de school? De deur staat altijd open, kom binnenlopen en maak met een van ons een afspraak.


Leerkracht peutergroep & groep 1/2

Ik, Ellen Kebede, woon met mijn man en dochter (Gabriella) sinds december 2004 in Addis Ababa. “Toen ik net in Addis Ababa woonde ging mijn dochter naar de Taaltoekel. Daar hoorde ik dat er gezocht werd naar een assistent voor groep 1/2, dat leek me erg leuk. Mijn achtergrond is in de Nederlandse horeca en de financiële wereld. Ik had totaal geen idee wat mij te wachten stond. Na mijn aanstelling heb ik mij volledig ingezet om zoveel mogelijk te leren, ik vond het geweldig. Er ging een nieuwe, fantastische wereld voor mij open. Inmiddels werk ik al een aantal jaren als leerkracht voor groep 1 en 2. Ook heb ik een aantal jaren geleden de leiding van de peutergroep op mij genomen. Met behulp van voldoende assistenten is het geweldig om met de peuters en kleuters te werken. We verzorgen een speels taalprogramma dat de Nederlandse taal bevordert.

 

Leerkracht groep 3 en 6 – Aafke Zoutwelle
In 2011 vertrokken mijn man Peter en ik uit Ethiopie niet wetende dat we voor werk, terug zouden keren naar dit mooie boeiende land met vele goede vrienden.  Peter en ik hebben drie volwassen kinderen die alledrie hun voortgezetWe hadden toen een periode van 7 jaar Ethiopie achter de rug met, voor mij, werk op De Taaltoekel en ICS. Ons leven in verschillende Afrikaanse landen en het werken op lokale, Nederlandse en internationale scholen heeft mij gevormd  als leerkracht en ik heb er altijd weer nieuwe dingen bij geleerd. Ik hou van variatie en vond het dan ook een uitdaging om tijdens deze periode andere activiteiten te ondernemen en op te zetten. Op dinsdagen begeleid ik een klein team van leerkrachten op een school voor straatkinderen. Deze school is opgezet door mijn voormalige Teaching Assistant Ruth.  We leggen contacten met andere Ethiopische scholen en helpen elkaar aan goede onderwijspraktijken.  Om over te gaan van klassikaal lesgeven gericht op herhaling en memorisatie  naar kindgericht onderwijs is best een grote stap. Op ICS begeleid ik een jongen met zijn Nederlands tijdens de schooluren. Een mooie aanvulling op deze jobs is het lesgeven aan groep 3 en groep 6 op de altijd gezellige en levendige Taaltoekel. Ik kijk uit naar een boeiend en leerzaam jaar met de kinderen en jullie als ouders.          

                          


Leerkracht voortgezet onderwijs & Cursusleider inburgering voor volwassenen

portret3Hallo, mijn naam is Ineke Scholte, en ik woon sinds vijf jaar in Addis, samen met mijn man Gerrit Holtland.  We hebben eerder samen met onze twee kinderen in Tanzania en Albanië gewoond en gewerkt, maar zijn nu hier met z’n tweetjes. Op de Taaltoekel werk ik al weer voor het zesde jaar.  Ik verzorg met plezier dit jaar het onderwijs voor het hele VO. Omdat het aantal leerlingen in deze leeftijdscategorie minder groot is dan eerdere jaren, zitten alle VO-ers bij elkaar in een groep.

Ook geef ik dit jaar weer de inburgeringscursussen aan Ethiopiërs, (Somaliërs, Eritreeërs en mensen uit Djibouti zitten vaak ook in de groep). Erg leuk om te doen!

 


Assistent Peutergroep

RomanDe vaste assistent van Ellen is Roman Tadesse, zij werkt al zes jaar bij ons op school en assisteert waar nodig. Zij spreekt een klein beetje Nederlands en heeft veel plezier in het werken op de Taaltoekel. Roman woont in Addis Ababa, is getrouwd en heeft drie kinderen, waarvan de jongste in augustus 2014 is geboren.

 


Schoolbestuur vanaf 2018

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers uit de Nederlands sprekende gemeenschap in Ethiopië, allemaal ouders met kinderen op de Taaltoekel. De samenstelling is op het moment als volgt: 

Sophie Odink – van Welie, voorzitter 
Hanna Idema, secretaris
Gijs Vissers, secretaris 
Peter Willaert, penningmeester
Maurice Koppes, penningmeester
Peter Richtering, HR
Odette Bosmans, algemeen bestuurslid

Er wordt eens per maand vergaderd tijdens de schoolmaanden. Dat komt dus neer op 10 vergaderingen per jaar, waarvan twee samen met het onderwijsteam. Daarnaast is er eens per jaar een Algemene Leden Vergadering waar u allen uiteraard voor zal worden uitgenodigd.

Het bestuur heeft een toeziende taakopvatting ten opzichte van alle onderwijskundige en organisatorische zaken. Daarnaast heeft het een beleidsbepalende taakopvatting met betrekking tot alle andere bestuurlijke verantwoordelijkheden. Om een goede overdracht van kennis en ervaring bij bestuurswisselingen te waarborgen, heeft het bestuur een documentatiemap opgezet. Hierin staat alle essentiële informatie over het uitgevoerde beleid en de kerntaken die bij de verschillende bestuursfuncties horen. Als u nieuwsgierig bent, neem dan gerust een keer een kijkje in onze ABC-bestuursmap. Die ligt ter inzage op de Taaltoekel of mail naar: bestuur.taaltoekel@gmail.com