skip to Main Content

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers uit de Nederlandssprekende gemeenschap in Ethiopië. Het zijn allemaal ouders met kinderen op de Taaltoekel in verschillende klassen. De samenstelling van het bestuur voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt:

  • Marleen Ruhof, voorzitter
  • Frederik Dutilh, secretaris
  • Corien Janssen, penningmeester
  • Peter Richtering, algemeen bestuurslid
  • Thomas Huyghebaert, HR

Het bestuur is voor iedereen bereikbaar via bestuur@detaaltoekel.nl, maar ze zijn vanzelfsprekend ook regelmatig te vinden op school tijdens de lesdagen. Er wordt eens per maand vergaderd tijdens de schoolmaanden. Dat komt dus neer op 10 vergaderingen per jaar, waarvan twee samen met het onderwijsteam. Daarnaast is er eens per jaar een Algemene Leden Vergadering waar u allen uiteraard voor zal worden uitgenodigd.

Het bestuur heeft een toeziende taakopvatting ten opzichte van alle onderwijskundige en organisatorische zaken. Daarnaast heeft het een beleidsbepalende taakopvatting met betrekking tot alle overige bestuurlijke verantwoordelijkheden. Om een goede overdracht van kennis en ervaring bij bestuurswisselingen te waarborgen, heeft het bestuur een documentatiemap opgezet. Hierin staat alle essentiële informatie over het beleid van de Taaltoekel, maar ook alle andere relevante informatie. Nieuwsgierig geworden? Neem gerust een keer een kijkje in onze bestuursmap, deze ligt ter inzage op de Taaltoekel. De belangrijkste documenten zijn ook digitaal te vinden op deze website onder de tab “documentatie”.

Back To Top