skip to Main Content

Onderwijs bij de Taaltoekel

De Taaltoekel voorziet in de behoefte aan Nederlands taalonderwijs in Ethiopië voor kinderen van 18 maanden tot 18 jaar. Wij richten ons op het aanleren van Nederlandse taalvaardigheden zoals deze geformuleerd zijn in het meerjarenplan (2017 – 2021). Om te zorgen dat kinderen bij terugkeer naar Nederland en België een goede aansluiting hebben, bieden wij niet alleen taalvaardigheden aan, maar ook lessen en themadagen over de cultuur van beide landen. Zo hopen we dat onze leerlingen een goede basis meekrijgen van hun landen van herkomst.

Het Nederlandse taal- en cultuuronderwijs (NTC) is een aanvulling op het internationale onderwijs van de dagschool. De verschillende dagscholen van onze leerlingen zijn onder andere International Community School, Sandford International School, de German School, Het French Lycee, de Greek School en de Swedish School.

Voor het basis en voortgezet onderwijs is er één keer per week, na afloop van de dagschool, een lesmiddag van 16:00 tot 18:30 uur (voor groep 5 t/m 8 en het VO), voor de groepen 1 tot en met 4 zijn de lessen van 14:30 tot 17:00 uur.

Peuters

Juf Ellen Kebede
Juf Roman Tadesse

Lestijden: Van 08:30 t/m 12:30

Lees meer

Groep 1/2

Juf Ellen Kebede
Juf Roman Tadesse

Lestijden: Van 14:30 t/m 17:00

Lees meer

Groep 3

Juf Jacintha Groen-Stewart

Lestijden: Van 14:30 t/m 17:00

Lees meer

Groep 4

Juf Silvia Crevels
Juf Filipa Matias

Lestijden: Van 14:30 t/m 17:00

Lees meer

Groep 5/6

Juf Ineke Scholte

Lestijden: Van 16:00 t/m 18:30

Lees meer

Groep 7/8

Juf Jacintha Groen-Stewart

Lestijden: Van 16:00 t/m 18:30

Lees meer

Voortgezet Onderwijs

Juf Helma Hunink

Lestijden: Van 16:00 t/m 18:30

Lees meer

Back To Top