skip to Main Content

Voor nieuwe ouders

Zijn jullie na het doorlezen van deze website enthousiast geworden voor onze school? Inschrijven kan via het online inschrijfformulier. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Eventueel kunt u de formulieren ook op school samen met de directrice invullen.

Inschrijven

Het is voor onze school en de toelatingseis ontzettend belangrijk te begrijpen op welk niveau een kind functioneert in het Nederlands. Dit is de reden waarom we van tevoren meer willen weten over het niveau van de leerlingen. Het is fijn wanneer documenten van een vorige Nederlandse school kunnen worden overlegd om het niveau vast te kunnen stellen. Lukt dit niet, dan moet er een afspraak gemaakt worden om de kinderen eerst te ontmoeten en eventueel een instaptest af te nemen.

Wanneer de taalachterstand op het basisonderwijs of voortgezet onderwijs meer dan 2 jaar is, dan kunnen we kinderen niet automatisch toelaten.

Heeft u eerst nog vragen, neemt dan gerust via directie@detaaltoekel.nl

Schoolgeld

Inschrijfgeld is éénmalig €50,-.

Het schoolgeld per peuterochtend is €625,- per schooljaar.

Het schoolgeld per groep/klas is €750,-  per schooljaar.

Zie voor afspraken rondom het schoolgeld ons Huishoudelijk Reglement ter inzage op school. Bekijk hier ook onze Schoolovereenkomst

Back To Top