skip to Main Content

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB)

De Stichting NOB biedt ondersteuning aan scholen in het buitenland, die voor Nederlandse en Vlaamse kinderen Nederlands Taal en Cultuuronderwijs verzorgen. Dit schooljaar gaat het om ruim 14000 leerlingen. Dat zijn kinderen die vaak weer terugkomen naar Nederland of Vlaanderen-ruim een derde al binnen 5 jaar- en zo probleemloos mogelijk willen instromen in het onderwijs. Voor die optimale aansluiting zorgt een wereldwijd netwerk van bijna 200 scholen in 115 landen. Met Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) als spil. Dat doet het NOB in opdracht van het Ministerie van OCW al 37 jaar.

Wat doet het NOB?!

Het duurzaam waarborgen van de kwaliteit en de beschikbaarheid van het Nederlands onderwijs wereldwijd. De Taaltoekel is aangesloten bij het NOB en kan daardoor gebruik maken van een breed scala aan ondersteunings- en ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden door het NOB. Denk daarbij aan centraal aangeschafte producten / licenties zoals Nieuwsbegrip, door NOB ontwikkelde materialen zoals cultuurgame Cultquest, de professionalisering van NOB (via webinars en de jaarlijkse bijscholing), uitwisseling met collega’s wereldwijd via het netwerk en ondersteuning door onderwijskundig en bestuurlijk adviseurs in de unieke situatie van het Nederlands onderwijs in het buitenland.

Daarnaast worden alle scholen, die bij het NOB aangesloten zijn, standaard éénmaal per vier jaar door het NOB bezocht voor een onderwijskundige inspectie.

Voor meer informatie zie de website van het NOB

Back To Top