skip to Main Content

De Taaltoekel

Het team van de Taaltoekel biedt Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan Nederlandstalige kinderen van 18 maanden tot en met 18 jaar.

De Vereniging Nederlandse School in Addis Abeba, de Taaltoekel, verzorgt al sinds het begin van de jaren tachtig Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs (NTC). De school is gevestigd op het terrein van de Nederlandse Ambassade, waar de leerkrachten de kinderen een veilige leeromgeving bieden.

Naast het NTC-basisonderwijs aan 4-12 jarigen verzorgt de Taaltoekel ook NTC-onderwijs aan voor het voortgezet onderwijs (13-18 jarigen) én voor peuters (leeftijd 1,5-3 jaar).

Verder biedt de school ook een module Nederlandse Taal en Samenleving voor volwassenen aan, die de cursisten voorbereidt op het Nederlandse inburgeringsexamen.

Back To Top